voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Expertteam (RET) geeft advies op vier gebieden:

Advies aan huisartsen
Het RET biedt ondersteuning aan huisartsen bij vragen over psychosociale problemen en Jeugd-GGZ. We denken graag met de huisarts mee bij het bepalen van de zorgvraag en het inschakelen van de juiste hulp.

  • Ben je huisarts en wil je gebruik maken van de dienstverlening van het RET? Klik dan hier

Advies aan jeugdconsulenten
Jeugdconsulenten van de gemeenten hebben een belangrijke taak als wettelijk verwijzer binnen de Jeugdwet. Het RET werkt met hen samen. Bij zorgvragen denken we mee, bieden we ondersteuning in gesprekken en geven we onafhankelijk advies.

Toetsen leerplichtontheffing
Ieder kind in Nederland dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In uitzonderlijke gevallen kan een kind niet naar school. Ouders/verzorgers kunnen dan een zogeheten leerplichtontheffing aanvragen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Het verlenen van vrijstelling van de leerplicht is een gemeentetaak, die wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. Het RET toetst of het beroep op vrijstelling geldig is. We controleren of de ouders/verzorgers voldoende informatie hebben aangeleverd om de aanvraag in behandeling te nemen. Het doel van deze toetsing is om zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen, al dan niet in combinatie met zorg. Alle kinderen hebben immers recht op onderwijs. Na de inhoudelijke toetsing geven we een schriftelijke verklaring aan de leerplichtambtenaar. RBL geeft vervolgens al dan niet de leerplichtontheffing af.

Controle op verlengingsbudget GGZ
Een huisarts of jeugdconsulent kan voor begeleiding, behandeling en/of diagnostiek doorverwijzen naar Jeugdhulp en/of Jeugd GGZ. Hieraan is een hulpverleningsbudget gekoppeld. Op het moment dat dit budget opgebruikt is, maar de vraag waarvoor is verwezen nog niet volledig is beantwoord/opgelost, vraagt de zorgaanbieder om een verlengingsbudget. Het RET beoordeelt deze aanvraag voor verlenging steekproefsgewijs en bekijkt of deze daadwerkelijk nodig is.

 

Het Multidisciplinair overleg

Wanneer een zorgvraag zeer complex of vastgelopen is, kan het Multidisciplinair Overleg (MDO) van het RET worden ingezet. Dit is een overleg van een vaste groep experts uit jeugdhulp en onderwijs, met een onafhankelijk voorzitter. Bij het MDO kan een zorgvraag worden ingediend door jeugdconsulenten en jeugdbeschermers. Ook ouders kunnen de zorgvraag voor hun kind bij het MDO van het RET aanmelden.

  • Ben je jeugdconsulent of jeugdbeschermer en wil je een zorgvraag aanmelden? Klik dan hier
  • Ben je ouder en wil je meer informatie over het MDO van het RET? Klik dan hier