voor inwoners, met gemeenten

Soms lukt het niet om de juiste zorg te krijgen voor een kind of jongere. Om tot een oplossing te komen is er in de regio Gooi en Vechtstreek het Regionaal Expertteam (RET). Wij worden ingezet bij complexe of vastgelopen zorgvragen, waarbij niet duidelijk is wat de meest passende ondersteuning en/of behandeling is voor een kind. Het doel is dat elk kind op korte termijn passende hulp krijgt.

Wij denken graag mee over de juiste oplossing voor je kind. Dit gebeurt in een zogeheten multidisciplinair overleg (MDO). Voordat dit overleg kan plaatsvinden hebben wij informatie van de jeugdconsulent of jeugdbeschermer nodig over de situatie van je kind. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring. Jullie moeten als ouders/verzorgers van het kind vooraf toestemming geven voor deze gegevensuitwisseling. Als je kind ouder is dan 16 jaar, moet ook je zoon/dochter zelf toestemming geven. Hiervoor krijg je een toestemmingsverklaring om te ondertekenen. Daarna kan de jeugdconsulent of jeugdbeschermer de aanmelding doen. Vervolgens nemen wij binnen twee weken contact met jullie op.
Je kunt als ouder/verzorger ook zelf aanmelden. Daarvoor kun je een mail sturen naar mdo.ret@regiogv.nl. Wij bellen je dan terug.

Multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair overleg vindt tweewekelijks op woensdag plaats met een team van deskundigen uit de jeugd-ggz, jeugdhulp, hulp bij licht verstandelijke beperking, passend onderwijs en maatschappelijk werk. Zo nodig worden extra deskundigen uitgenodigd, bijvoorbeeld van verslavingszorg of schuldhulpverlening. Je bent met je zoon/dochter ook bij het overleg aanwezig. Jullie inbreng en vragen zijn erg belangrijk. Met elkaar bespreken we de situatie en bekijken we wat er aan hulp (op maat) nodig is.

Is het advies bindend?

De bedoeling van het gesprek is om een advies te geven waar jullie het als ouder(s) en kind mee eens zijn. De jeugdhulpaanbieders en gemeenten in onze regio hebben de afspraak gemaakt dat het advies van het RET ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Dyslexie

Op de website van Unita kun je meer informatie vinden over dyslexie.

Op de website van Het ABC kun je meer informatie vinden over Poortwachter vergoede Dyslexiezorg.