voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek
t.a.v. Regionaal Expertteam (RET)
Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
Postbus 251, 1400 AG  Bussum

Multidisciplinair overleg
Vragen over het multidisciplinair overleg (MDO) kunt u stellen via:
E: mdo.ret@regiogv.nl

Vragen over advies aan huisartsen of jeugdconsulenten, over leerplichtontheffing of verlenging GGZ
E: consult.ret@regiogv.nl
T: Op de pagina ‘Wie zijn wij’ staan de telefoonnummers en werkdagen van de teamleden van het RET.