Privacyverklaring

voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Expertteam (RET) maakt deel uit van Regio Gooi en Vechtstreek. De organisatie gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zo waarborgen wij uw recht op privacy. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Regio Gooi en Vechtstreek via onderstaande link.