voor inwoners, met gemeenten

Wanneer een jeugdhulpvraag zeer complex of vastgelopen is, kan deze worden ingebracht bij het Multidisciplinair Overleg (MDO) van het RET. In dit overleg wordt de situatie besproken met experts van verschillende jeugdzorgaanbieders en onderwijs. Zo nodig worden extra deskundigen uitgenodigd, bijvoorbeeld van verslavingszorg of schuldhulpverlening. De ouders/verzorgers en de jeugdige zijn bij het overleg aanwezig. Met elkaar bespreken we wat er nodig is voor een oplossing.

Na afloop van het overleg heb je als jeugdbeschermer of jeugdconsulent de regie om ervoor te zorgen dat het advies van het RET ook gerealiseerd wordt. De procescoördinator van het RET blijft hierbij betrokken.

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers (hierna: ouders) goed geïnformeerd worden over het MDO van het RET en dat aanmelding zorgvuldig gebeurt. Daarom wordt het volgende proces gevolgd bij aanmelding van een casus:

1. Anoniem vooroverleg
De inbrenger neemt telefonisch of per mail contact op met de voorzitter van het RET om de casus anoniem te bespreken. Samen wordt bepaald of een bespreking in het MDO van het RET inderdaad passend is.

2. Informeren van ouders en verkrijgen van toestemming
Als de casus inderdaad in het RET besproken zal gaan worden, informeert de inbrenger de ouders over het MDO van het RET. Dit kan met behulp van deze flyer. De inbrenger vraagt de ouders en eventueel de jeugdige om de toestemmingsverklaring in te vullen en (digitaal) te ondertekenen.

3. Aanmeldformulier
Wanneer ouders toestemming hebben gegeven, kan het volledig ingevulde aanmeldformulier met eventuele bijlagen worden geüpload via sharepoint. De inbrenger krijgt hiervoor een link van de voorzitter. Let op: aanmeldformulieren moeten altijd via sharepoint worden ingediend in verband met informatiebeveiliging. Aanmeldformulieren per mail worden niet in behandeling genomen.

4. Voorzitter en inbrenger plannen in overleg met de ouders de bijeenkomst in
De bijeenkomsten van het MDO van het RET vinden tweewekelijks op woensdag plaats van 9.00 tot 10.30 uur op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum.

Heb je vragen of opmerkingen over het MDO van het RET, dan kun je een mail sturen naar mdo.ret@regiogv.nl of bellen naar Bianca Poort, telefoonnummer 06 – 219 036 59.

Formulieren