Aanvraag dyslexieonderzoek

voor inwoners, met gemeenten

Het ABC, de poortwachter dyslexie van Regio Gooi en Vecht

Om ervoor te zorgen dat de juiste leerlingen in aanmerking komen voor de vergoeding, werken wij met een poortwachter dyslexie. Zij zijn een deskundig bureau dat in de regio Gooi en Vecht geen dyslexiezorg biedt. Ze beoordelen het dossier dus onafhankelijk. Ze werken hierbij volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Als het vermoeden van ED voldoende “aangetoond” kan worden, kan uw kind aangemeld worden voor een zorgtraject dyslexie door het insturen van een volledig dossier bij de poortwachter, Het ABC. Hoe dat gaat wordt hieronder beschreven Zie voor meer informatie www.hetabc.nl/poortwachter

Aanmeldingsprocedure

De school kan uw kind aanmelden door een volledig leerlingdossier op te sturen naar de poortwachter. De ouders en school zorgen samen voor het complete dossier. School en ouders overleggen samen over een geschikte zorgaanbieder, maar u als ouders maakt hierbij de uiteindelijke keuze.  Als het dossier ontvangen is door de poortwachter, wordt gekeken naar de volledigheid én correcte inhoudelijke onderbouwing van ernst, hardnekkigheid en het vermoeden van dyslexie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

Akkoordverklaring

Is een dossier op orde, en voldoet het aan de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dan ontvangt u een akkoordverklaring. Dat wil zeggen dat een onderzoek binnen de vergoede zorg plaats kan vinden bij een door u gekozen zorgaanbieder. Uw keuze kunt u aangeven op het toestemmingsformulier. De akkoordverklaring, inclusief het dossier, wordt dan doorgestuurd naar de zorgaanbieder, waarna die contact met u zal opnemen om het onderzoek in te plannen. Heeft u geen zorgaanbieder gekozen dan wordt het dossier en akkoordverklaring teruggestuurd naar school.

NIET-akkoordverklaring

Is een dossier niet op orde en/of voldoet het niet aan de criteria voor ED-zorg, dan wordt er een NIET-akkoordverklaring afgegeven. In een NIET-akkoordverklaring staat waarom er (op dat moment nog) geen akkoordverklaring is afgegeven. U en de school worden hiervan op de hoogte gesteld en er wordt aangegeven wat er nodig is voor verdere begeleiding van uw kind. Ook hierbij is de samenwerking en afstemming tussen u en de school van groot belang.

Heeft u vragen hierover dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Poortwachter. Bereikbaar via mail poortwachter@hetabc.nl of telefonisch 06 -45 908 519.

Gecontracteerde aanbieders voor ED diagnostiek en ED behandeling

  • Stichting 1801
  • Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.
  • Stichting Taalhulp
  • Leestalent B.V.
  • Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd
  • Comenius Adviesburo B.V.
  • ECLG expertisecentrum leren & gedrag
  • Chinski Gooi en Vecht B.V.
  • ZIEN in de Klas Jeugdhulp B.V.
  • Opdidakt B.V.